[Audities]

Audities voor viool, altviool, cello en contrabas op 22/1.
Stuur je CV vóór 27 december 2023 op naar info@cascophil.be om deel te nemen aan de voorselectie.

Vervoeg jij onze vaste kern? We zijn op zoek naar:
Viool (tutti)
Altviool (aanvoerder & tutti)
Cello (aanvoerder)
Contrabas (aanvoerder & tutti)
De aanvoerders cello en altviool zullen ook deel uitmaken van het Casco Phil strijkkwartet.

Casco Phil is een Mechels muziekcollectief.
Ons repertoire varieert van klassiek tot hedendaags repertoire.
We experimenteren graag met programma’s, concepten en formats. We spelen tussen de 25 en 50 concerten per jaar in verschillende settings, waarbij we voortdurend wisselen tussen kamermuziekensembles en orkestsetting.

Als je de auditie wint, maak je deel uit van onze kerngroep van musici.
Aanvoerder cello en aanvoerder altviool maken ook deel uit van ons strijkkwartet.
Alle muzikanten worden per dienst betaald volgens de officiële tarieven.
De audities staan open voor inwoners van de EU met een werkvergunning.

Uitnodiging na voorselectie:
Stuur je CV vóór 27 december 2023 op naar info@cascophil.be om deel te nemen aan de voorselectie.
De geselecteerde muzikanten worden voor 31 december gecontacteerd en ontvangen een e-mail met alle nodige informatie (programma, partituren, plaats, datum, enz.).
Wij vergoeden geen gemaakte kosten voor de auditie: noch reiskosten, noch hotelkosten. – Stemming: 442 hz.

We hopen je daar te zien!